Loading...

Eurodiet Commecial Video

PORTFOLIO / Eurodiet Commecial Video

1. Client

Eurodiet

2. Services

Motion Graphics, 2D Animation, Sound Design

3. Credits

Concept / Graphics: Nikos Outsikas, Motion Graphics / Animation: Irene Matzorou, Kostis Kounoupas, Sound Design: Saradis Rabias, Intro music: Aris Gerontakis, Voice Over: Amelios Chelakis, Production Manager: Eleni Soultou, Executive Producers: Petros Niamonitakis, Despoina Vogiatzi

 All works