Loading...

Buldoza Xmass Fashion

Portfolio / Buldoza Xmass Fashion

1. Client

TRIBE / BULDOZA

2. Services

Motion Graphics, 3D Animation, Sound Design

3. Credits

Concept / Graphics / 3D Animation: Konstantinos Kakarountas, Composition: Vagelis Kokkalis, Sound Engineer: Stergios Milios, Sound Design: Giannis Chrysogonou, Voice Over: Nestoras Kopsidas, Executive Producers: Petros Niamonitakis, Despoina Vogiatzi

 All works