Loading...

Ermis Awards / Filler / Kataxoriseis

Portfolio / Ermis Awards / Filler / Kataxoriseis

1. Client

Orange Advertising / Ermis Filler

2. Services

Pre-Production, Casting, Shooting, Location, Post Production

3. Credits

Creative Director: Vasilis Chatzilias, Art Director : Lia Kalkou, Director: Christos Kanakis, DOP: Alexis Kanakis, Editing / Color Correction: Kiriakos Papaemmanouil, Sound Design: Saradis Rabias, Foley Artist: Alex Stef, Actors : Vina Papadopoulou and the parrot, Panagiotis Pettas, Evgenia Samara, Alexandros Badravos, Alex Stef, Nikos Tsoleridis, Yannis Kateris, Irene Mantzorou, Manolis Giakoumakis, Flora Zerva, Nick Paladi , Kostis Kounoupas, Dimitris Thanos, Fanouris Korres, Producer: Eleni Benaki, Production Assistant: Yannis Kateris, Executive Producers: Petros Niamonitakis, Despoina Vogiatzi

 All works