Loading...

SportingBet - Allazeis gnomi

Portfolio / SportingBet - Allazeis gnomi

1. Client

Soho Square / SportingBet

2. Services

Motion Graphics, 2D Animation, Sound Design

3. Credits

Motion Graphics / Animation: Antonis Dimitropoulos, Sound Design: Giannis Chrysogonou, Voice Over: Giorgos Mitsikostas, Christos Sotirakopoulos, Executive Producers: Petros Niamonitakis, Despoina Vogiatzi

 All works