Loading...

SportingBet - Paixe mpalitsa

Portfolio / SportingBet - Paixe mpalitsa

1. Client

Soho Square / SportingBet

2. Services

Motion Graphics, 2D Animation, Sound Design

3. Credits

Motion Graphics / Animation: Vagelis Kokkalis, Sound Design: Saradis Rabias, Voice Over: Giorgos Mitsikostas, Christos Sotirakopoulos, Executive Producers: Petros Niamonitakis, Despoina Vogiatzi

 All works