Loading...

Unisomnia

Portfolio / Unisomnia

1. Client

Unisomnia

2. Services

Motion Graphics, 2D Animation, Sound Design

3. Credits

Art Director: Lia Kalkou, Graphics: Lia Kalkou, Motion Graphics / Animation: Irini Mantzorou, Script: Katerina Kolytou, Sound Design: Saradis Rabias, Producer: Eleni Soultou, Executive Producer: Despoina Vogiatzi

 All works